Jest nowatorską formą współpracy biznesowej pomiędzy firmami, która odbywa się drogą elektroniczną.

Jest to portal wymiany usług, który umożliwia kooperację na linii: przedsiębiorcy, dystrybutorzy, usługodawcy, jak również ze wszystkimi innymi podmiotami biorącymi udział w wymianie handlowej. Istnieje tutaj wiele kategorii aktywności, jak również możliwości wyszukiwania ogłoszeń.

W ramach usługi w jednym miejscu udotępnione są wszystkie możliwości współpracy, w tym również współpraca barterowa.

Moduł umożliwia kontakty pomiędzy poszczególnymi przedsiębiorstwami uczestniczącymi w codziennym życiu gospodarczym, a jasno określone zasady współpracy pozwalają na łatwe korzystanie z serwisu.
Portal B2B zawiera przegląd dostępnych kategorii, jak również zapewnia dostęp do branżowego katalogu firm. Dzięki takiemu rozwiązaniu przedsiębiorstwa będą miały łatwiejszy sposób na odszukanie nowych kontrahentów, którzy w większym stopniu będą spełniali ich wymogi odnośnie jakości i ceny.